WWW.TECTONICPUZZEL.EU

WINDOKU SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
NIV   PUZ

WINDOKU SUDOKU OPLOSSEN

Bij een Windoku moeten 4 extra gekleurde blokken de cijfers 1 tot 9 bevatten. U vindt deze puzzel ook terug onder de naam Four-Box Sudoku of Hyper Sudoku.


WINDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je uit 2 niveaus van makkelijk tot moeilijk. Bij PUZ selecteer je een sudoku van 1 tot 10.
START: Kies START om te beginnen.

HULP BIJ HET OPLOSSEN
RIJ: Voor het begin van elke RIJ vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOM: Voor het begin van elke KOLOM vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.
EXTRA BLOKKEN: U vindt onderaan de ontbrekende cijfers van de 4 extra WINDOKU BLOKKEN. Van links naar rechts vindt u blok "links boven", "links onder", "rechts boven" en "rechts onder".

WINDOKU INVULLEN
Cijfer(s) kiezen: Kies links naast de hoofdletters op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.