WWW.TECTONICPUZZEL.EU

PUZZELS REGELS

suguru puzzle   tectonic puzzel

OVERZICHT UITLEG PUZZELS

BINAIRE BRUGGEN BOUWEN HITORI KAKURASU
KAKURO KNOSSOS KUROMASU LIGHT UP
MINESWEEPER MUREN NURIKABE RIKUDO
SHIKAKU SLITHERLINK TATAMIBARI TECTONIC
TECTONIC LINES


SUDOKU EN VARIANTEN

ANTI-KING ANTI-KNIGHT ASTERISK CENTER DOT
CONSECUTIVE GIRANDOLA KILLER SUDOKU KROPKI SUDOKU
NON-CONSECUTIVE ROSSINI SKYSCRAPER SUDOKU
SUDOKU 15 SUDOKU X SUM FRAME WINDOKU


ANTI-KING SUDOKU OPLOSSEN

Een Anti-King Sudoku of Touchless Sudoku heeft haar inspiratie gehaald uit het schaakspel. In het schaken mag de koning slechts 1 vak bewegen in alle richtingen.

Als we dit idee overbrengen naar sudoku, dan krijgen we een anti-king sudoku waarbij gelijke cijfers elkaar in geen enkele richting mogen raken. Ook diagonaal contact is niet toegelaten.

Natuurlijk gelden ook de gewone sudoku regels en kan je dus gebruik maken van al de standaard technieken voor het oplossen van deze puzzels.

Anti-King Sudoku uitleg Anti-King Sudoku oplossen


ANTI-KNIGHT SUDOKU PUZZEL MAKEN

Ook de een Anti-Knight Sudoku heeft de mosterd gehaald bij het schaakspel. Nu wordt de beweging van het paard (=knight in het Engels) als voorbeeld gebruikt. Deze kan springen in een "L"-vorm. Twee vakken in een richting en dan nog 1 vak naar links of rechts.

Bij een Anti-Knight sudoku mogen gelijke cijfers niet via een paardensprong bereikbaar zijn.

De gewone sudokuregels zijn ook hier van toepassing.

Voorbeeld: Kijken we naar cijfer 5 in het midden, dan mag er in al de vakken met een "X" geen cijfer 5 geplaatst worden.

Anti-Knight Sudoku tips Anti-Knight Puzzel maken


HOE ASTERISK SUDOKU OPLOSSEN

Bij een Asterisk Sudoku is er een extra gebied, weergegeven op het rooster door negen gekleurde vakken in de vorm van een sterretje, die ook moeten voldoen aan de regel dat ze de cijfers 1 tot 9 bevatten.

Voor het oplossen van een Asterisk Sudoku kan je ook gebruik maken van de klassieke oplosmethodes voor sudoku.

Asterisk Sudoku uitleg Asterisk Sudoku oplossen


CENTER DOT SUDOKU MAKEN

Bij een Center Dot Sudoku is er net zoals bij een Asterisk Sudoku ook een een extra zone, aangeduid op het veld door 9 gekleurde vakjes in het midden van elke blok, die ook moeten voldoen aan de voorwaarde dat ze de cijfers 1 tot 9 bevatten.

Voor het maken van een Center Dot Sudoku kan je ook de gewone tips voor sudoku hanteren.

Center Dot Sudoku tips Center Dot Sudoku afdrukken


HOE CONSECUTIVE SUDOKU MAKEN

Een Consecutive Sudoku voegt één extra beperking toe aan de standaard Sudoku puzzel. Je dient rekening te houden met de witte balken die zich op sommige horizontale of veticale lijnen bevinden.

Witte balken tussen 2 vakjes betekent dat de cijfers in deze vakjes opeenvolgend (=consecutive) moeten zijn. Bijvoorbeeld: 1 en 2, 4 en 5 of 8 en 9.

Als gevolg, en dit is even belangrijk, zijn de nummers NIET opeenvolgend als er GEEN witte balk tussen de vakjes staat.

Consecutive Sudoku oplosmethodes Consecutive Sudoku boekje


GIRANDOLA SUDOKU ONLINE OPLOSSEN

Binnenkort online.

Center Dot Sudoku tips Center Dot Sudoku afdrukken


KILLER SUDOKU PUZZEL MAKEN

Binnenkort online.

Center Dot Sudoku tips Center Dot Sudoku afdrukken


HOE KROPKI SUDOKU MAKEN

Binnenkort online.

Center Dot Sudoku tips Center Dot Sudoku afdrukken


NON-CONSECUTIVE SUDOKU SPELEN

Binnenkort online.

Center Dot Sudoku tips Center Dot Sudoku afdrukken


HOE ROSSINI SUDOKU ONLINE MAKEN

Binnenkort online.

Center Dot Sudoku tips Center Dot Sudoku afdrukken


SKYSCRAPER SUDOKU OPLOSSEN

Binnenkort online.

Center Dot Sudoku tips Center Dot Sudoku afdrukken


SUDOKU ONLINE MAKEN

Binnenkort online.

Center Dot Sudoku tips Center Dot Sudoku afdrukken


SUDOKU 15 ONLINE SPELEN

Sudoku 15 is een eigen creatie gebaseerd op de Sum Frame Sudoku. De regels van de klassieke sudoku zijn geldig en er is nog één bijkomende afspraak.

In elke kolom en rij zijn de 1ste 3 cijfers gelijk aan 15, de volgende 3 cijfers en de laatste 3. Je hebt dus in elke rij en in elke kolom 3 groepen van cijfers die telkens samen 15 zijn.

Hier door zijn slechts 8 combinaties mogelijk met 6 verschillende posities per combinatie:

  • 159 - 168 - 249 - 258 - 267 - 348 - 357 - 456.
  • 195 - 186 - 294 - 288 - 276 - 384 - 375 - 466.
  • 591 - 681 - 492 - 582 - 672 - 483 - 573 - 564.
  • 519 - 618 - 429 - 528 - 627 - 438 - 537 - 546.
  • 915 - 816 - 924 - 825 - 726 - 834 - 735 - 645.
  • 951 - 861 - 942 - 852 - 762 - 843 - 753 - 654.

Sudoku 15 tips Sudoku 15 afdrukken


SUDOKU-X ONLINE MAKEN

Binnenkort online.

Center Dot Sudoku tips Center Dot Sudoku afdrukken


SUM FRAME SUDOKU OPLOSSEN

Frame Sudoku staat ook bekend als Outside Sum Sudoku en bestaat uit een leeg rooster. Getallen buiten het rooster zijn gelijk aan de som van de eerste drie getallen in de overeenkomstige rij of kolom in de opgegeven richting.

De som voor de middelste 3 vakjes kan je zelf uitrekenen door de 2 rijgetallen (voor-en achteraan) of 2 de kolomgetallen (=boven- en onderaan) van 45 (=totaal 1+2+3+4+5+6+7+8+9) af te trekken.

Een Sum Frame Sudoku oplossen doe je ook door gebruik te maken van technieken van de klassiek sudoku.

Frame Sudoku maken Frame Sudoku regels


HOE WINDOKU ONLINE OPLOSSEN

Binnenkort online.

Center Dot Sudoku tips Center Dot Sudoku afdrukken