PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

STAR BATTLE PUZZEL TECHNIEKEN

Na het bestuderen van onze tips en technieken kan je veel vlugger Star Bettle puzzels online oplossen. Volg hierbij onderstaande werkwijze:

  • Klik eenmaal op een grijs vierkant om het te veranderen in een WITTE STER.
  • Klik nogmaals om het te veranderen in een ZWART VAK. Dit betekent dat er hier GEEN STER kan staan.
  • Klik een derde keer om terug het grijze vierkant te bekomen.

Wat is nu de bedoeling bij het maken van een Star Battle puzzel?

  • Plaats 2 STERREN in elke kolom, rij of gebied.
  • Zorg dat sterren elkaar NOOIT raken, ook niet diagonaal.

Hieronder vindt u een overzicht van handige tips en technieken om sneller de oplossing te vinden van een Star Battle puzzel.


GEDWONGEN POSITIE

Ga op zoek naar kleine gebieden. Dan ben je soms gedwongen om een STER te plaatsen in een bepaald vak om te vermijden dat sterren elkaar zouden raken.

bright light puzzle star battle uitleg

We zien hier een zone met slechts 5 vakken. We kunnen met zekerheid al 1 ster plaatsen en 8 vakken aanduiden waar geen sterren mogen staan.


INTERNE UITSLUITING

Bij kleine gebieden kan het plaatsen van een ster in het midden zorgen voor een interne uitsluiting waardoor er geen ruimte meer is voor een tweede ster. Dus kunnen we een kruis plaatsen in dat vak.

bright light puzzles star battle book

Als we een ster zouden plaatsen in het vak met het kruis, dan zou er geen ruimte meer zijn voor een tweede ster.


EXTERNE UITSLUITING

Soms kan de vorm van een gebied bepalend zijn voor het plaatsen van een kruis in een aangrenzend gebied.

bright light online puzzels star battle voorbeeld

Als we een ster zouden plaatsen waar nu het kruis staat, dan zou er in het onderste gebied geen plaats meer zijn voor 2 sterren.


RIJ OF KOLOM UITSLUITEN

Is het gebied een rechthoek dat slechts 1 vak breed is, dan kunnen in de andere gebieden in diezelfde kolom of rij geen sterren meer staan.

bright light sudoku variant logische puzzels

Ook in de 2de kolom kunnen we een aantal vakken wegstrepen door het toepassen van de techniek externe uitsluting.


RIJEN OF KOLOMMEN GROEPEREN

Als je meerdere kolommen of rijen samenneemt, dan krijg je soms informatie over de gebieden die gedeeltelijk in deze groep vallen.

bright light sudoku variant logische puzzels

We groeperen de laatste 3 kolommen en merken dat er 3 gebieden volledig in deze groep vallen. Een groep van 3 kolommen bezit samen 6 sterren. In dit voorbeeld zullen de 3 gebieden die volledig in deze groep vallen elk 2 sterren opeisen. Daarom kunnen we al de vakken wegstrepen van de gebieden die gedeeltelijk in deze groep vallen.