WWW.TECTONICPUZZEL.EU

ROSSINI SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

Rossini Sudoku is een variant die veel gelijkenis vertoont met de Skyscraper. Nu staan er geen cijfers, maar wel pijlen buiten het rooster.

De pijlen buiten het rooster geven aan dat de drie eerste cijfers elkaar oplopend of dalend opvolgen met het hoogste getal altijd in de richting van de pijl.

Als er GEEN pijl is, dan vormen de eerste drie cijfers geen oplopende of dalende reeks.


ROSSINI SUDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
PIJLEN: Rond het veld vind je de PIJLEN. Enkel waar er pijlen staan volgen de 1ste drie cijfers elkaar op in stijgende of dalende waarde.
KOLOM 2: In kolom 2 vind je de ontbrekende cijfers voor die betreffende rij.
Rij 2: In rij 2 vindt je de ontbrekende cijfers voor die bepaalde kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken. Bij oef 1 van niv 1 vind je voor blok 6 de ontbrekende cijfers 2, 4, 6 en 9.
Aantal per cijfer: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar. Bij oef 1 van niv 1 vind je cijfer 3 terug in de blokken 1, 6 en 9.

ROSSINI SUDOKU INVULLEN
Cijfer(s) kiezen: Kies links (=1ste kolom) op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.