WWW.TECTONICPUZZEL.EU

ONLINE PUZZELS

suguru puzzle   tectonic puzzel

PRODUCT SUDOKU OPLOSSEN

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.

Bij een Product Sudoku staat je kennis van de maaltafels centraal. Er bevinden zich gekleurde vakken in het sudokuveld. Deze bevatten producten van een vermenigvuldiging (bv 56 = product van 7 x 8 of van 8 x 7). Enkel in de richting links-rechts of boven-onder.

Deze variant is nieuw en ik heb voorlopig nog maar 1 sudoku gemaakt.


a b c d e f g h i
1 A
2 B                  
3 C                  
4 D                  
5 E                  
6 F                  
7 G                  
8 H                  
9 I                  
NIV   OEF


PRODUCT SUDOKU KIEZEN
Begin: U start automatisch met de 1ste sudoku van niveau 1.
Puzzel kiezen: Via NIV kies je uit 1 niveau. Bij OEF selecteer je een sudoku van 1 tot 10. Klik dan op START.

HULP BIJ HET OPLOSSEN
ABC / abc: Klik op kolomletter (bv. b) of rijletter (bv. D) om die kolom of rij in te kleuren. Klik op een vak in het SUDOKUVELD om de kleurlijnen te verwijderen.
ABC (cijfers): Naast elke RIJLETTER (bv. F) vind je de ontbrekende cijfers voor die rij. Bij oef 1 van niv 1 vind je naast rij "F" de ontbrekende cijfers 1, 3, 4 en 9.
abc (cijfers): Onder elke KOLOMLETTER (bv. e) vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom. Bij oef 1 van niv 1 vind je onder kolom "e" de ontbrekende cijfers 1, 3, 4, 6 en 7.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken. Bij oef 1 van niv 1 vind je voor blok 6 de ontbrekende cijfers 2, 4, 6 en 9.
Aantal per cijfer: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar. Bij oef 1 van niv 1 vind je cijfer 3 terug in de blokken 1, 6 en 9.

PRODUCT SUDOKU INVULLEN
Cijfer(s) kiezen: Kies links naast de hoofdletters op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.