WWW.TECTONICPUZZEL.EU

NANRO PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     PUZ        

Nanro (Signpost) is een logische puzzel gepubliceerd door Nikoli. De opdracht bestaat uit een rechthoekig of vierkant raster verdeeld in regio's. Het doel is om bepaalde vakjes met cijfers in te vullen.

 • Alle cijfers in een regio moeten hetzelfde zijn.
 • Het gegeven cijfer in een regio geeft aan hoeveel vakjes in deze regio dit cijfer bevatten.
 • Alle regio's bevatten minimaal één cijfer.
 • Dezelfde cijfers uit verschillende regio's mogen elkaar enkel diagonaal raken.
 • Vakjes met cijfers mogen geen gebied vormen van 2x2 of groter.
 • Alle vakjes met cijfers moeten onderling verbonden zijn.

Volg de instructies hieronder om de nanro puzzels van deze website te maken.

 • NIV: kies je startniveau. Tussen haakjes staat het aantal mogelijke puzzels.
 • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil maken.
 • START: de puzzel van jouw keuze wordt nu geladen.
 • Klik in een leeg wit vak en kies het juiste cijfer.
 • Onder cijfer 9 kan je een ZWART vierkant kiezen om aan te duiden dat er in dat vak geen cijfer mag staan.
 • Klik op ✓ om de NANRO puzzel te controleren op fouten.
 • Klik op OPL om oplossing te tonen.