WWW.TECTONICPUZZEL.EU

KILLER SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
NIV    PUZ  

Bij het oplossen van een killer sudoku dien je al de regels van de gewone sudoku te volgen.

Een Killer Sudoku is verdeeld in regios en de som van de cijfers in elke regio is aangegeven in het bovenste linker vak van elke regio.


KILLER SUDOKU PUZZEL KIEZEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je uit 4 niveaus van makkelijk tot moeilijk. Bij PUZ selecteer je een sudoku van 1 tot 10.
START: Kies START om te beginnen.

HULP BIJ HET OPLOSSEN
RIJ: Voor het begin van elke RIJ vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOM: Voor het begin van elke KOLOM vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

KILLER SUDOKU INVULLEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.