WWW.TECTONICPUZZEL.EU

ONLINE PUZZELS

suguru puzzle   tectonic puzzel

JIGSAW SUDOKU MAKEN

Een Jigsaw Sudoku verschilt met de klassieke sudoku door het vervangen van de 3x3 blokken door onregelmatige vormen zoals bij tectonic puzzels.

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


a b c d e f g h i
1 A
2 B                  
3 C                  
4 D                  
5 E                  
6 F                  
7 G                  
8 H                  
9 I                  


JIGSAW SUDOKU KIEZEN
Begin: U start automatisch met de 1ste sudoku van niveau 1.
Puzzel kiezen: Via NIV kies je niveau 1 tot 4. Bij OEF kan je een nummer van 1 tot 10 invullen voor de suodku die je wenst. Klik daarna op START om te beginnen.

HULP BIJ HET OPLOSSEN
ABC / abc: Klik op letter van een kolom (bv. b) of een letter van rij (bv. D) om die kolom of rij in te kleuren. Klik op een vak in het SUDOKUVELD om de kleurlijnen te verwijderen.
ABC (cijfers): Naast elke RIJLETTER (bv. F) vind je een vak met de ontbrekende cijfers voor die rij. Bij oef 1 van niv 1 vind je naast rij "F" de ontbrekende cijfers 1, 3, 4 en 9.
abc (cijfers): Onder elke KOLOMLETTER (bv. e) vind je een vak met de ontbrekende cijfers voor die kolom. Bij oef 1 van niv 1 vind je onder kolom "e" de ontbrekende cijfers 1, 3, 4, 6 en 7.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken. Bij oef 1 van niv 1 vind je voor blok 6 de ontbrekende cijfers 2, 4, 6 en 9.
Aantal per cijfer: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en in welke blokken. Bij oef 1 van niv 1 vind je cijfer 3 terug in de blokken 1, 6 en 9.

JIGSAW SUDOKU INVULLEN
Cijfer(s) kiezen: Kies links naast de hoofdletters op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.