WWW.TECTONICPUZZEL.EU

DOUBLE MINESWEEPER ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV    PUZ  

Bij een Double Minesweeper (mijnenveger paren) puzzel ga je op zoek naar MIJNEN net zoals bij de gewone minesweeper. Bij deze variant kunnen vakjes 1 of 2 MIJNEN bevattten.

TIP: klik op vakje met cijfer als je voor dat vakje het juiste aantal MIJNEN hebt gevonden.

Lees vooraf aandachtig de Minesweeper regels. Lukt het niet zo goed, raadpleeg dan onze pagina met tips mijnenveger puzzel.

Lees de richtlijnen hieronder om de DOUBLE MINESWEEPERS op deze website op te lossen.

  • NIV: kies startniveau (1=makkelijk - 2=gevorderd - 3=moeilijk). Tussen haakjes staat het aantal puzzels per niveau.
  • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil maken.
  • START: de puzzel van jouw keuze wordt geladen.
  • Klik op vakje met cijfer om kleur te veranderen in wit als er voldoende MIJNEN zijn voor dat vakje.
  • Klik op een grijs vakje om 2 MIJNEN te plaatsen.
  • Klik op een vakje met 2 MIJNEN om 1 MIJN te plaatsen.
  • Klik op een vakje met 1 MIJN om het te veranderen in een KRUIS. Dit betekent dat hier GEEN MIJN kan staan.
  • Klik op een vakje met een KRUIS om het grijs en neutraal te maken.
  • Klik op ✓ om de DB MINESWEEPER puzzel te controleren op fouten.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen.