WWW.TECTONICPUZZEL.EU

BRICKS PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     BRICKS        

Bricks bestaat uit een vierkant raster. Het doel is om in elk vak een cijfer in te vullen volgens onderstaande regels:

  • Geen enkel cijfer mag tweemaal in een rij of kolom voorkomen.
  • Elke steen bevat een even cijfer en een oneven cijfer.

Volg de instructies hieronder om de BRICKS puzzels van deze website te maken.

  • NIV: kies jouw startniveau (1=makkelijk - 2=gevorderd - 3=moeilijk). Tussen haakjes staan het aantal puzzels per niveau.
  • BRICKS: vul het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
  • START: jouw puzzel wordt nu geladen.
  • Klik in een leeg wit vak en kies het juiste cijfer.
  • Klik op ✓ om de BRICKS puzzel te controleren op fouten.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen.