WWW.TECTONICPUZZEL.EU

BRICKS PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

NIV     BRICKS        

Bricks, bestaat uit een vierkant raster. Het doel is om in elk vak een cijfer in te vullen volgens onderstaande regels:

  • Geen enkel cijfer mag tweemaal in een rij of kolom voorkomen.
  • Elke steen bevat een even cijfer en een oneven cijfer.

Volg de instructies hieronder om de BRICKS puzzels van deze website te maken.

  • NIV: kies jouw startniveau (1=makkelijk - 2=gevorderd - 3=moeilijk). Tussen haakjes staan het aantal puzzels per niveau.
  • BRICKS: vul het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
  • START: jouw puzzel wordt nu geladen.
  • Klik in een leeg wit vak en kies het juiste cijfer.
  • Klik op ✓ om de BRICKS puzzel te controleren op fouten.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen.